Otwarty dostęp

Permanent URI for this community

Zbiór zawiera pełno-tekstowe publikacje naukowe (artykuły i monografie) udostępnione na zasadach otwartych licencji i w zgodzie z zasadami Polityki Otwartego Dostępu Uniwersytetu SWPS

Collections in this Community

Now showing 1 - 2 of 2