Recent publications

2023-11-30
cc-by-nc-nd

„Nie jest to życie, które oni rozumieją, w ich mniemaniu moje życie jest bardzo niestabilne”. Młodzi dorośli o stabilności zawodowej własnej i swoich rodziców

In 1989, Poland found itself on the way toward systematic changes involving the implementation of post-Fordist, neoliberal capitalism, which acted mainly upon the world of work, making “flexibility” the key concept which describes changes in working practices, especially so for the younger generation of Poles. This article aims to draw attention to the opposite end of the spectrum – the oft-ignored, yet equally important category of “stability” through answering the question: “In what way (and why) do young adults perceive stability in the labour market today?” and “What similarities and what differences do young people perceive in how the notion of work stability is understood by themselves and their parents?”. Analysis of individual in-depth interviews shows that, depending on the experiences that the interviewees had with work, young adults are seeking to attain stability – defining or redefining its meaning, or else they reject stability through questioning or negating its existence. The dichotomous approach to work stability and the various ways in which it was presented is where young adults differ from their parents, whose perceptions of stability seem, based on conversations with their grown-up children, to be decidedly more one-dimensional and homogeneous than those of their offspring.
Otwarty dostępArtykułyJournal article
2020
closedaccess

Interwencja uboczna i główna w postępowaniu przed sądem polubownym

Dumkiewicz, Małgorzata
Kopaczyńska-Pieczniak, Katarzyna
Szczotka, Jerzy
Przyjaciele, uczniowie i współpracownicy Profesora Andrzeja Kidyby podjęli miły trud przygotowania księgi dla uczczenia jubileuszu czterdziestolecia Jego pracy naukowej. Krąg autorów księgi obejmuje znakomite gremium osób indywidualnie znanych i cenionych, reprezentujących nie tylko środowiska naukowe najważniejszych uczelni krajowych, lecz także przynależących do instytucji skupiających renomowanych praktyków. Szerokie merytoryczne spektrum materii poruszonej w wypowiedziach księgi (z zakresu prawa handlowego, prawa cywilnego materialnego i sądowego, prawa własności intelektualnej) potwierdza rozległy, a zarazem złożony jurydycznie i doniosły praktycznie obszar zainteresowań Szanownego Jubilata. Uwypukleniu tego aspektu służy także przyjęta w księdze kategoryzacja autorskich wypowiedzi, ujęta według kryterium ich meritum, co jednocześnie odzwierciedla uniwersalną – szczególnie zasługującą na odniesienie do Jubilata – prawdę, że to nie osoba twórcy uświetnia swe dzieło, lecz odwrotnie – artificem commendat opus. Materia księgi emanuje nie tylko swym tematycznym bogactwem, lecz także różnorodnością perspektyw spojrzenia – od wypowiedzi wyspecjalizowanych i głęboko analitycznych, po rozważania ogólne, szeroko syntetyczne, prowadzone na wysokim poziomie generalizacji. Wszystkie one mają swój niepodważalny walor – uzupełniają się doskonale jako konieczny i najlepszy wkład w rozwój nauki, a przez to także prawnej legislacji i prawniczej praktyki.
Pozostałe osiągnięcia naukoweMonografia (zamknięty dostęp)Monograph Chapter
2023-11-22
cc-by

The impact of rumination on fibromyalgia pain after physical activity: an experimental study

Fonseca das Neves, Jérémy
Serra, Eric
Rollin, Noémie
Kosinski, Thierry
Maréchal, Virginie
Jehel, Louis
Rusinek, Stéphane
Some fibromyalgia (FM) patients engage in rumination (i.e. a chain of repetitive, passive and relatively uncontrollable thoughts focused on negative content) to cope with the pain and discomfort of daily activities. The partial model of rumination in chronic pain suggests that rumination processes may play a causal role in maintaining pain. Rumination might also be one of the key factors interfering with the reestablishment of adapted physical activity. The objective of this study was to test how rumination vs. distraction induction influence FM patients’ pain intensity, discomfort linked to pain, and affect after physical activity. Forty-seven participants with a diagnosis of FM were randomly assigned to undergo distraction induction vs. rumination induction after performing a physical activity in ecological setting. Their pain intensity, pain-related discomfort, and affect were measured at the baseline, after physical activity, and after rumination versus distraction induction. A series of mixed-design ANOVAs showed that rumination induction after physical activity impairs patients’ recovery in terms of pain intensity and discomfort, but not affect, as compared to the distraction condition. In conclusion, participants with fibromyalgia who engage in rumination following a physical activity recover less from their pain experience as compared to distraction induction. These results are consistent with the partial model of rumination in chronic pain and support the idea that rumination may play a causal role in the development and maintenance of pain.
Otwarty dostępArtykułyJournal article