Contemporary prolepsis in digital rhetoric: the roles and functions of proleptic cues

StatusVoR
cris.lastimport.scopus2024-04-18T03:11:10Z
dc.abstract.enThis article explores the adaptation of Gérard Genette's concept of narrative prolepsis in the realm of social media as the proleptic technique, demonstrating its effectiveness as a tool for anticipatory rhetoric in digital communication. By analysing selected instances from Twitter and Facebook, the study illustrates how digital utterances employ proleptic cues to capture audience attention and potentially engage audiences. The concept of prolepsis, traditionally associated with narrative foresight in literature, is shown to be effectively transposed into the digital context, where it functions as a mechanism to attract user attention. This adaptation highlights the dynamism of rhetorical strategies in the evolving landscape of digital communication, underscoring the continuity of classical rhetorical principles in new media environments. Future research should incorporate a corpus study, which would allow for an in-depth examination of the diverse array of proleptic cues employed by social media influencers. Furthermore, an exploration into the persuasive efficacy of prolepsis, along with its potential links to reasoning fallacies, could provide intriguing insights. Additionally, an analysis of audience reactions to these cues could contribute to a more holistic understanding of their impact.
dc.abstract.plAutorzy analizują adaptację koncepcji prolepsis narracyjnej, stworzonej przez Gérarda Genette’a, w kontekście mediów społecznościowych, ukazując jej efektywność jako narzędzia retoryki antycypacyjnej w komunikacji cyfrowej. Badanie ilustruje, w jaki sposób cyfrowe wypowiedzi wykorzystują sygnały proleptyczne do przyciągnięcia uwagi i potencjalnego zaangażowania odbiorców, na podstawie analizy wybranych przykładów z Twittera i Facebooka. Koncepcja prolepsis, tradycyjnie związana z przewidywaniem narracyjnym w literaturze, okazuje się skutecznie funkcjonować w kontekście cyfrowym, gdzie pełni rolę mechanizmu przyciągania uwagi użytkownika. Ta adaptacja podkreśla dynamikę strategii retorycznych w ciągle ewoluującym krajobrazie nowych mediów, podkreślając ciągłość klasycznych zasad retoryki w nowych mediach. Przyszłe badania powinny uwzględniać studium korpusowe, które pozwoliłoby na dogłębne zbadanie różnorodnych sygnałów proleptycznych stosowanych przez influencerów w mediach społecznościowych. Dodatkowo, analiza perswazyjnej skuteczności prolepsis, wraz z jej potencjalnymi związkami z błędami logicznymi, mogłaby dostarczyć fascynujących wniosków. Wreszcie, badanie reakcji odbiorców na te sygnały mogłoby przyczynić się do bardziej kompleksowego zrozumienia ich wpływu.
dc.affiliationWydział Nauk Humanistycznych w Warszawie
dc.affiliationInstytut Nauk Humanistycznych
dc.contributor.authorLandowska, Alina
dc.contributor.authorRocci, Andrea
dc.contributor.authorKoszowy, Marcin
dc.date.access2024-03-28
dc.date.accessioned2024-03-29T09:51:16Z
dc.date.available2024-03-29T09:51:16Z
dc.date.created2023-12-27
dc.date.issued2024-03-28
dc.description.accesstimeat_publication
dc.description.issue1
dc.description.physical137-154
dc.description.versionfinal_published
dc.description.volume11
dc.identifier.doi10.29107/rr2024.1.10
dc.identifier.issn2392-3113
dc.identifier.urihttps://share.swps.edu.pl/handle/swps/609
dc.identifier.weblinkhttps://resrhetorica.com/index.php/RR/article/view/757
dc.languageen
dc.pbn.affiliationnauki o kulturze i religii
dc.rightsCC-BY
dc.rights.questionYes_rights
dc.share.articleOPEN_JOURNAL
dc.subject.enprolepsis
dc.subject.enanticipatory rhetoric
dc.subject.enattention attraction
dc.subject.ensocial media influencers
dc.subject.enrhetorical strategies
dc.subject.plprzyciąganie uwagi
dc.subject.plGérard Genette
dc.subject.plretoryka antycypacyjna
dc.subject.plretoryka cyfrowa
dc.swps.sciencecloudsend
dc.titleContemporary prolepsis in digital rhetoric: the roles and functions of proleptic cues
dc.title.alternativeWspółczesna prolepsis w retoryce cyfrowej: role i funkcje wskazówek proleptycznych
dc.title.journalRes Rhetorica
dc.typeJournalArticle
dspace.entity.typeArticle