Contemporary prolepsis in digital rhetoric: the roles and functions of proleptic cues

StatusVoR
Alternative title
Współczesna prolepsis w retoryce cyfrowej: role i funkcje wskazówek proleptycznych
Authors
Landowska, Alina
Rocci, Andrea
Koszowy, Marcin
Monograph
Monograph (alternative title)
Date
2024-03-28
Publisher
Journal title
Res Rhetorica
Issue
1
Volume
11
Pages
Pages
137-154
ISSN
2392-3113
ISSN of series
Access date
2024-03-28
Abstract PL
Autorzy analizują adaptację koncepcji prolepsis narracyjnej, stworzonej przez Gérarda Genette’a, w kontekście mediów społecznościowych, ukazując jej efektywność jako narzędzia retoryki antycypacyjnej w komunikacji cyfrowej. Badanie ilustruje, w jaki sposób cyfrowe wypowiedzi wykorzystują sygnały proleptyczne do przyciągnięcia uwagi i potencjalnego zaangażowania odbiorców, na podstawie analizy wybranych przykładów z Twittera i Facebooka. Koncepcja prolepsis, tradycyjnie związana z przewidywaniem narracyjnym w literaturze, okazuje się skutecznie funkcjonować w kontekście cyfrowym, gdzie pełni rolę mechanizmu przyciągania uwagi użytkownika. Ta adaptacja podkreśla dynamikę strategii retorycznych w ciągle ewoluującym krajobrazie nowych mediów, podkreślając ciągłość klasycznych zasad retoryki w nowych mediach. Przyszłe badania powinny uwzględniać studium korpusowe, które pozwoliłoby na dogłębne zbadanie różnorodnych sygnałów proleptycznych stosowanych przez influencerów w mediach społecznościowych. Dodatkowo, analiza perswazyjnej skuteczności prolepsis, wraz z jej potencjalnymi związkami z błędami logicznymi, mogłaby dostarczyć fascynujących wniosków. Wreszcie, badanie reakcji odbiorców na te sygnały mogłoby przyczynić się do bardziej kompleksowego zrozumienia ich wpływu.
Abstract EN
This article explores the adaptation of Gérard Genette's concept of narrative prolepsis in the realm of social media as the proleptic technique, demonstrating its effectiveness as a tool for anticipatory rhetoric in digital communication. By analysing selected instances from Twitter and Facebook, the study illustrates how digital utterances employ proleptic cues to capture audience attention and potentially engage audiences. The concept of prolepsis, traditionally associated with narrative foresight in literature, is shown to be effectively transposed into the digital context, where it functions as a mechanism to attract user attention. This adaptation highlights the dynamism of rhetorical strategies in the evolving landscape of digital communication, underscoring the continuity of classical rhetorical principles in new media environments. Future research should incorporate a corpus study, which would allow for an in-depth examination of the diverse array of proleptic cues employed by social media influencers. Furthermore, an exploration into the persuasive efficacy of prolepsis, along with its potential links to reasoning fallacies, could provide intriguing insights. Additionally, an analysis of audience reactions to these cues could contribute to a more holistic understanding of their impact.
Abstract other
Keywords PL
przyciąganie uwagi
Gérard Genette
retoryka antycypacyjna
retoryka cyfrowa
Keywords EN
prolepsis
anticipatory rhetoric
attention attraction
social media influencers
rhetorical strategies
Keywords other
Exhibition title
Place of exhibition (institution)
Exhibition curator
Type
License type
cc-by
Except as otherwise noted, this item is licensed under the Attribution licence | Permitted use of copyrighted works
Funder
Time range from
Time range to
Contact person name
Related publication
Related publication
Grant/project name
Views
Views13
Acquisition Date18.07.2024
Downloads
Downloads6
Acquisition Date18.07.2024
Altmetrics©
Dimensions
Google Scholar
Google Scholar