Krytyczny autostereotyp Polaków w memach o nosaczu sundajskim

StatusVoR
cris.lastimport.scopus2024-05-18T03:11:25Z
dc.abstract.enThe topic of this article is the stereotype of “typical Poles” presented in the series of memes using a proboscis monkey. The author briefly reports the features connected with “national character” and self-stereotypes of Poles in the past, from 16th century to the first decades of 21st century, after joining the EU. Then the author discusses the functions of memes as a media genre, includ-ing social criticism. The main part of the article is dedicated to a detailed analysis of the sample of 354 memes depicting “proboscis monkey – typical Pole”: its values, habits, social activities, social roles, work, and lifestyle (including consumption habits). The analysed self-stereotype of Poles in the proboscis monkey memes is described in the article in terms of postcolonial theory, as a case study of postcolonial identity, rooted in the historical models of “national character”, but focused on negative features, with positive dimensions of previous self-stereotypes reduced almost to zero. The author concludes that it limits the critical potential of this self-stereotype and its impact on the self-consciousness of Poles.
dc.abstract.plTematem artykułu jest autostereotyp Polaków zawarty w serii memów z nosaczem sundajskim (Janusz Nosacz Typowy Polak). Autor przedstawia krótko katalogi cech składających się na opisy „charakteru narodowego” i autostereotypów Polaków, powstałe w przeszłości, od XVI wieku do pierwszych dekad XXI wieku, po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Następnie autor przedstawia funkcje memów, w tym krytykę społeczną. Główna część artykułu jest poświęcona szczegółowej analizie próbki 354 memów z Januszem Nosaczem Typowym Polakiem: jego wartościom, zwyczajom, aktywnościom, przyjmowanym rolom społecznym, pracy, stylowi życia (w tym zachowaniom konsumenckim). Analizowany autostereotyp Polaków zawarty w memach z nosaczem sundajskim opisany został w kategoriach teorii postkolonialnej jako przypadek postkolonialnej tożsamości wywiedzionej z historycznych opisów „charakteru narodowego”, ale skoncentrowanej na cechach negatywnych, z praktycznie nieobecnymi cechami pozytywnymi, uważanymi wcześniej za prototypowe. To ogranicza krytyczny potencjał tego autostereotypu i jego wpływ na samoświadomość Polaków, konkluduje autor
dc.affiliationWydział Nauk Społecznych
dc.affiliationWydział Nauk Humanistycznych w Warszawie
dc.contributor.authorKochan, Marek
dc.date.access2024-03-15
dc.date.accessioned2024-04-03T09:34:22Z
dc.date.available2024-04-03T09:34:22Z
dc.date.created2024-03-01
dc.date.issued2024-03-15
dc.description.abstract<jats:p>Tematem artykułu jest autostereotyp Polaków zawarty w serii memów z nosaczem sundajskim (Janusz Nosacz Typowy Polak). Autor przedstawia krótko katalogi cech składających się na opisy „charakteru narodowego” i autostereotypów Polaków, powstałe w przeszłości, od XVI wieku do pierwszych dekad XXI wieku, po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Następnie autor przedstawia funkcje memów, w tym krytykę społeczną. Główna część artykułu jest poświęcona szczegółowej analizie próbki 354 memów z Januszem Nosaczem Typowym Polakiem: jego wartościom, zwyczajom, aktywnościom, przyjmowanym rolom społecznym, pracy, stylowi życia (w tym zachowaniom konsumenckim). Analizowany autostereotyp Polaków zawarty w memach z nosaczem sundajskim opisany został w kategoriach teorii postkolonialnej jako przypadek postkolonialnej tożsamości wywiedzionej z historycznych opisów „charakteru narodowego”, ale skoncentrowanej na cechach negatywnych, z praktycznie nieobecnymi cechami pozytywnymi, uważanymi wcześniej za prototypowe. To ogranicza krytyczny potencjał tego autostereotypu i jego wpływ na samoświadomość Polaków, konkluduje autor</jats:p>
dc.description.accesstimeat_publication
dc.description.issue1
dc.description.physical133-169
dc.description.versionfinal_published
dc.description.volume73
dc.identifier.doi10.26485/PS/2024/73.1/6
dc.identifier.eissn2450-9361
dc.identifier.issn0033-2356
dc.identifier.urihttps://share.swps.edu.pl/handle/swps/612
dc.identifier.weblinkhttps://czasopisma.ltn.lodz.pl/Przeglad-Socjologiczny/article/view/2314
dc.languagepl
dc.language.otheren
dc.pbn.affiliationnauki o komunikacji społecznej i mediach
dc.pbn.affiliationjęzykoznawstwo
dc.rightsCC-BY
dc.rights.questionYes_rights
dc.share.articleOPEN_JOURNAL
dc.subject.enproboscis monkey typical Pole
dc.subject.ennational character
dc.subject.enself-stereotype
dc.subject.enPoles
dc.subject.enmemes
dc.subject.enpostcolonial theory
dc.subject.enpostcolonial identity
dc.subject.plJanusz Nosacz Typowy Polak
dc.subject.plcharakter narodowy
dc.subject.plautostereotyp
dc.subject.plPolacy
dc.subject.plmemy
dc.subject.plteoria postkolonialna
dc.subject.plpostkolonialna tożsamość
dc.swps.sciencecloudsend
dc.titleKrytyczny autostereotyp Polaków w memach o nosaczu sundajskim
dc.title.alternativeCritical self-stereotype of Poles in proboscis monkey memes
dc.title.journalPrzegląd Socjologiczny
dc.typeJournalArticle
dspace.entity.typeArticle