Monografia (zamknięty dostęp)

Permanent URI for this collection

Recent Submissions

Now showing1 - 5 of 75
 • 2024-05-10
  closedaccess

  Komentarz do Konstytucji RP. Art. 35

  Tom zawiera omówienie sytuacji prawnej mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. Praw mniejszości dotyczy przede wszystkim art. 35 Konstytucji, a także ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym z 2005 roku. Polska regulacja jest zgodna z Konwencją ramową o ochronie mniejszości narodowych (1995). Autorzy przedstawiają najważniejsze prawa mniejszości w Polsce, omawiają poszczególne grupy mniejszościowe, a także historię prawnej ochrony mniejszości narodowych i etnicznych.
  Pozostałe osiągnięcia naukoweMonografia (zamknięty dostęp)Monograph
 • 2023-10
  closedaccess

  Young adults and housing in Poland: Short - and long - term effects of the COVID-19 pandemic

  Radzińska, Jowita
  Krzaklewska, Ewa
  Williamson, Howard
  Stapleton, Amy
  Tillmann, Frank
  Pozostałe osiągnięcia naukoweMonografia (zamknięty dostęp)Monograph Chapter
 • 2024
  closedaccess

  Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz Art. 1 - 505. Tom I

  Pozostałe osiągnięcia naukoweMonografia (zamknięty dostęp)Monography edition
 • 2024
  closedaccess

  Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz Art. 506 - 1217. Tom II

  Publikacja napisana przez praktyków i z myślą o praktykach w sposób kompleksowy omawia wszystkie zagadnienia postępowania cywilnego oraz problemy, jakie mogą stwarzać poszczególne przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Autorzy komentują nowelizację z 7 lipca 2023 r., mającą na celu przede wszystkim usprawnienie postępowań sądowych w sprawach cywilnych i zapobieżenie ich przewlekłości, doprecyzowanie zasad doręczeń komorniczych, a także wprowadzającą nowe rozwiązania w zakresie planowania rozprawy. Opracowanie zawiera również omówienie innych zmian Kodeksu postępowania cywilnego dotyczących m.in.: • dostosowania polskiego prawa do unijnego rozporządzenia o jurysdykcji, uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w sprawach małżeńskich; • przyspieszenia postępowań sądowych oraz ułatwienia stronom i pełnomocnikom kontaktu z sądem; • ograniczenia obciążeń administracyjnych dla obywateli, w tym przedsiębiorców; • wzmocnienia ochrony osób doznających przemocy domowej; • nowej instytucji świadczenia wspierającego; • lepszego zabezpieczenia sytuacji prawnej spadkobierców; • podwyższenia standardów uczestnictwa małoletnich w procedurach sądowych; • postępowania w razie niemożności doręczenia elektronicznego; • postępowania egzekucyjnego. Autorzy przedstawiają ponadto szeroki przegląd aktualnego orzecznictwa, ograniczając się jedynie w niezbędnym zakresie do uwag o charakterze dogmatycznym. Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla praktyków prawa – sędziów, adwokatów, radców prawnych i komorników.
  Pozostałe osiągnięcia naukoweMonografia (zamknięty dostęp)Monography edition
 • 2023-12-18

  Kilka uwag o umowie dzierżawy jako sposobie uzyskania tytułu prawnego do gruntu pod budowę oraz eksploatację odnawialnych źródeł energii

  The article addresses the issue of the lease agreement of land property for the construction and operation of a renewable energy source from the point of view of doubts in the context of compliance with the nature of the relationship, the principles of social intercourse, the socio-economic purpose of the law. Authors consider doubts about the qualification of the lease agreement from the point of view of the condition of the contract (the commencement of construction of the RES source), as well as the possession and ability to own the property for the construction and operation of the RES source, the lease rent, the change of the lessee and the change of the scope of the subject of the lease.
  Pozostałe osiągnięcia naukoweMonografia (zamknięty dostęp)Monograph Chapter