Historyczno-prawne ujęcie znaczenia rodzicielstwa w perspektywie dziecięcej podmiotowości. Wybrane zagadnienia

StatusVoR
Alternative title
Authors
Kuna, Dominika
Monograph
Kobiety, relacje, rodzicielstwo
Monograph (alternative title)
Editor
Bach-Golecka, Dobrochna
Chauvin, Tatiana
Date
2024-04-01
Place of publication
Warszawa
Publisher
Instytut Wydawniczy Europrawo
Journal title
Volume
Pages
425-438
DOI
ISSN
ISBN
978-83-7627-236-8
eISBN
Series
Series number
ISSN of series
Access date
2024-04
Remarks
Abstract PL
Celem artykułu jest przedstawienie z filozoficznej perspektywy historii okresu dzieciństwa oraz transformacji rodziny, która doprowadziła do pojawienia się dziecięcej podmiotowości. Obecnie coraz częściej traktowana jest ona jako odrębna. W pracy dokonano rekonstrukcji tez na temat dzieciństwa, autorstwa Johna Locke’a oraz Philippe’a Arièsa. Przedstawione zostały również problemy związane z ochroną praw dziecka oraz zmian, jakie zachodzą w funkcjonowaniu całej rodziny podczas procesu kształtowania się coraz bardziej dojrzałego człowieka. W pracy wykorzystano literaturę z zakresu między inny filozofii, prawa, socjologii, a także relewantne polskie oraz obce orzecznictwo.
Abstract EN
Abstract other
Keywords PL
dzieciństwo
rodzicielstwo
prawa dzieci
historia dzieciństwa
podmiotowość dziecka
Keywords EN
Keywords other
Conference edition name
Conference place
Start date
Finish date
Exhibition title
Place of exhibition (institution)
Exhibition curator
Organisational Unit
Wydział Prawa w Warszawie
Type
Version
Version of Record
License type
closedaccess
There is no access to this item
Funder
Time range from
Time range to
Contact person name
item.page.relation.dataset
Related publication
Related publication
Grant/project name
Views
Views8
Acquisition Date18.05.2024
Downloads
Downloads3
Acquisition Date18.05.2024