Zasada in dubio pro tributario na przykładzie orzecznictwa sądów administracyjnych w sprawie opodatkowania zbycia nieruchomości poza działalnością gospodarczą

StatusPost-Print
Alternative title
Authors
Skwirowska, Justyna
Monograph
Monograph (alternative title)
Date
2024
Publisher
Journal title
Przegląd Podatkowy
Issue
1
Volume
393
Pages
Pages
38-48
DOI
ISSN
0867-7514
ISSN of series
Access date
2024-04-17
Abstract PL
Celem niniejszego artykułu jest analiza orzecznictwa sądów administracyjnych w przedmiocie opodatkowania zbycia nieruchomości poza działalnością gospodarczą. Autorka rozważa w nim, czy w ramach orzeczeń dotyczących tego zagadnienia szerzej jest postrzegana zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika, a jeżeli taka interpretacja jest prezentowana – jakie są jej przyczyny.
Abstract EN
Abstract other
Keywords PL
opodatkowanie
nieruchomości
obrót nieprofesjonalny
wykładnia korzystna dla podatnika
Keywords EN
Keywords other
Exhibition title
Place of exhibition (institution)
Exhibition curator
Type
License type
other
This item is shared on a different license
Funder
Time range from
Time range to
Contact person name
Related publication
Related publication
Grant/project name
Views
Views16
Acquisition Date18.05.2024
Downloads
Downloads15
Acquisition Date18.05.2024
Google Scholar
Google Scholar