Retoryka botów: autoprezentacja, tożsamość, wizerunek

StatusVoR
Alternative title
Rhetoric of botes: self presentaton, identity, image
Authors
Kochan, Marek
Monograph
Monograph (alternative title)
Date
2023-07-20
Publisher
Journal title
Kultura-Media-Teologia
Issue
Volume
54
Pages
Pages
109-128
ISSN
2081-8971
ISSN of series
Access date
2023-07-20
Abstract PL
Tematem artykułu jest retoryka i strategie autoprezentacyjne botów podających się za ludzi (konsultantów prowadzących rozmowy telefoniczne z potencjalnymi klientami w imieniu prywatnych firm). Autor odwołuje się do maksym konwersacyjnych H.P. Grice’a i do koncepcji życia społecznego jako teatru (perspektywy dramaturgicznej) E. Goffmana, przedstawionej w książce Człowiek w teatrze życia codziennego, by poddać analizie i opisać „występy” botów, źródła ich wiarygodności (jako ludzi) i wypowiedzi tej wiarygodności zagrażające, prowadzące do zdemaskowania botów jako maszyn (sztucznej inteligencji). W artykule są opisane trzy modele komunikacji ludzieboty: Podporządkowanie, Walka i Bierny Opór. Autor analizuje strategie dialogowe ludzi służące rozpoznaniu botów, opisuje struktury dialogów między ludźmi a botami jako gry (w sensie terminu „gra” używanego przez E. Berne’a w książce W co grają ludzie), a także podejmuje zagadnienie etyki komunikacji w kontekście konwersacji pomiędzy botami a ludźmi.
Abstract EN
The topic of this article is the rhetoric and self-presentation strategies of chatbots, pretending human beings (consultants calling to potential clients in behalf of private companies). The author uses H.P. Grice’s conversation maxims and E. Goffman’s theory of social life as a theatre (dramatical perspective), explained in The Presentation of Self in Everyday Life, to analyse and describe chatbots „performances”, the sources of chatbots reliability (as humans) and utterances challenging it, leading to discover them as machines (AI). In the article the three models of human-chatbots communication are described: Submission, Confrontation and Passive Resistance. The author analyses humans’ dialog strategies to recognize chatbots as robots, describes humans/chatbots dialog structures as games (in sens of this term used in E. Berne’s book The Games People Play) and discusses ethical aspect of chatbots-humans conversations.
Abstract other
Keywords PL
Chatboty
autoprezentacja
wizerunek
konwersacja
retoryka
Keywords EN
Chatbots
self presentation
image
conversation
rhetoric
Keywords other
Exhibition title
Place of exhibition (institution)
Exhibition curator
Type
License type
other
This item is shared on a different license
Funder
Time range from
Time range to
Contact person name
Related publication
Related publication
Grant/project name
Views
Views3
Acquisition Date18.04.2024
Downloads
Downloads1
Acquisition Date18.04.2024
Altmetrics©
Dimensions
Google Scholar
Google Scholar